Johns Hopkins University

 

Ngành

Giáo dục

ĐỊA ĐIỂM

Baltimore, Maryland

SẢN PHẨM

JIRA Software

 

"Khi chúng tôi giải quyết một vấn đề, chúng tôi bắt đầu bằng cách tìm kiếm JIRA để xem liệu chúng ta đã gặp nó trước hay không và nếu có thì mức độ xử lý vấn đề như thế nào. Bằng cách liên kết một vấn đề mới với một vấn đề hiện tại, chúng tôi phát triển mạng lưới kiến thức về những rắc rối hoặc các tình huống khó".-- Geoffrey Corb, Giám đốc IT, Đại học Johns Hopkins

Được thành lập năm 1876, Đại học Johns Hopkins là viện đại học nghiên cứu đầu tiên ở Hoa Kỳ. Mục đích của trường là có 2 phần: để nâng cao kiến thức cho sinh viên và nâng cao kiến thức tổng quát của con người thông qua khám phá và học bổng. Ngày nay, viện đại học bao gồm chín khu trường nhỏ và nhiều phòng nghiên cứu, mỗi khu được coi là những trường tốt nhất trong nước.

Giải pháp

Johns Hopkins là một trong những khách hàng đầu tiên của Atlassian, mua JIRA 1.0 vào năm 2003. Geoffrey Corb, Giám đốc IT tại Đại học Johns Hopkins, đã sử dụng JIRA khi nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2002 và khi ông đến Johns Hopkins, ông đề nghị JIRA vì nó đã có mọi thứ mà trường đại học này cần trong một bộ theo dõi vấn đề: tính khả dụng, tính năng, khả năng mở rộng và bảo mật.

Hiện tại, trường đại học đang sử dụng JIRA cho dự án chính của họ, triển khai một hệ thống thông tin sinh viên mới. JIRA cũng đã được chấp nhận bởi các nhóm thí nghiệm lâm sàng tại Johns Hopkins Medicine để theo dõi các tác dụng phụ của thuốc và hợp tác với các nhà cung cấp bên ngoài.

Lợi ích

JIRA hỗ trợ các nhóm hoạt động, quản lý công việc, quản lý thay đổi và theo dõi vấn đề. Khi người dùng tham gia vào dự án có vấn đề, họ sẽ tới JIRA để gửi 1 yêu cầu - vì vậy nó được phát triển thành cơ sở tri thức trên thực tế.

Với JIRA, các nhóm có thể gửi một vấn đề cho nhà cung cấp chỉ bằng một cú nhấp chuột với cách làm việc theo quy trình của JIRA. Nhà cung cấp có thể chọn vào vấn đề và chọn vào JIRA để xem chi tiết. Tất cả công việc, truyền thông và theo dõi vấn đề được quản lý trong JIRA