Red Giant


NGÀNH

Truyền thông & giải trí công nghệ cao

ĐỊA ĐIỂM

Portland, OR

SẢN PHẨM

Bitbucket

JIRA Software

Confluence

ADD-ON

Zephyr

"Atlassian Stack giúp chúng tôi lập kế hoạch, giao tiếp và hợp tác để chúng tôi có thể tập trung hơn vào những gì chúng tôi làm tốt nhất: tạo ra các phần mềm hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời".-- Nate Sparks, giám đốc sản phẩm, Red Giant

 

Atlassian giúp các nhóm phân phối tại Red Giant luôn đồng bộ

Được biết đến với bộ Magic Bullet Suite, Red Giant phát triển các phần mềm làm phim ảnh và chuyển động. Các nhà làm phim độc lập và các studio lớn đều sử dụng các công cụ hiệu ứng đặc biệt của Red Giant cho mọi thứ từ những hình ảnh chuyển động chính cho các chương trình truyền hình và sản xuất web.

 

Thử thách


Công ty có các chi nhánh phát triển phần mềm trên khắp thế giới và chuyển từ SVN sang Git, một hệ thống kiểm soát phiên bản phân phối, nhằm tạo điều kiện cho luồng công việc giữa các nhóm phân tán, phát triển tốc độ và quản lý mã cho hơn 60 sản phẩm phần mềm và mô-đun.

 

Giải pháp


Red Giant đã sử dụng JIRA với Confluence và khi chuyển sang Bitbucket. "Chúng tôi sử dụng Confluence để chỉ ra tất cả các thiết kế của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ làm nổi bật một spec để tạo ra một backlog trong JIRA. Tiếp theo, chúng tôi tạo ra các "epic" , và từ đó, chúng tôi tạo ra các phân nhánh của chúng tôi trong Bitbucket ", Micah Sharp, người đứng đầu mảng công nghệ tại Red Giant cho biết.

Với Bitbucket, các nhà phát triển có thể chọn để làm việc với Git thông qua trình duyệt, dòng lệnh hoặc máy tính để bàn của khách hàng. Theo Christopher Corbell, kỹ sư cơ sở hạ tầng tại Red Giant: "Các nhà phát triển của chúng tôi đều làm việc khác nhau một chút, một số sử dụng một giao diện GUI của Git.Một số sử dụng dòng lệnh, một số thì thích máy tính để bàn hơn là khách hàng. Linh hoạt  chính là điểm mạnh của Bitbucket và rằng có nhiều cách để đến kho Git của chúng tôi. "

 

Lợi ích


Red Giant sử dụng quy trình làm việc của GitFlow và có hơn 60 chi nhánh hoạt động bất cứ lúc nào. "Khách hàng của Bitbucket thì rất biến ảo. Họ sử dụng máy tính khách thay cho dòng lệnh khiến tôi thực sự dễ dàng để chuyển đổi giữa các nhánh và xác định rõ trên cơ sở những gì đang xảy ra với codebase", Sharp nói.

Atlassian giúp nhóm nghiên cứu tại Red Giant có khả năng nhìn thấy những gì đang xảy ra trong quá trình phát triển phần mềm. "Bằng cách sử dụng Bitbucket với JIRA và Confluence, chúng tôi có thể dễ dàng tham khảo các thông số kỹ thuật của chúng tôi từ các vấn đề đến mã. Điều này giúp chúng tôi theo dõi các dự án đang phát triển và cũng cho phép chúng tôi tham khảo lại các phiên bản cũ hơn của sản phẩm để xem khi nào và bằng cách nào để được giải quyết ", Giám đốc sản phẩm Nate Sparks nói.