Pandora

NGÀNH

Truyền thông & Giải Trí

ĐỊA ĐIỂM

Oakland, CA

SẢN PHẨM

JIRA Software

Confluence

"Atlassian và JIRA đã là một phần trong câu chuyện của chúng tôi ngay từ đầu".-- Tom Conrad, CTO và đồng sáng lập, Pandora

Pandora là một dịch vụ radio trực tuyến được nhân cách hoá với một nhiệm vụ - chơi nhạc mà người nghe yêu thích. Công ty này tự hào với hơn 250 triệu người đăng ký và hơn 70 triệu người sử dụng mỗi tháng.

Thử thách


Với cách tiếp cận đó, phần mềm của Pandora phải mang lại những kết quả nhất quán và đáng tin cậy.

Giải pháp


JIRA đóng vai trò là cầu nối liên lạc giữa các phòng ban trong môi trường tương tác lớn như Pandora, kết nối các cá nhân từ bộ phận tiếp thị, bộ phận quảng cáo bán hàng, bộ phận sáng tạo và bộ phận chăm sóc khách hàng.

Giám đốc sản xuất Lauren Nagel nói: "Chúng tôi quản lý toàn bộ công việc của chúng tôi thông qua JIRA. Điều đó bao gồm phân phối nhạc, dịch vụ và báo cáo về các chiến dịch quảng cáo được nhắm đến và hơn thế nữa:

Phòng nhân sự sử dụng JIRA để bổ sung nhân viên mới và theo dõi tất cả các yêu cầu nhân sự.
Phòng marketing sử dụng JIRA để quản lý tất cả các dự án, bao gồm văn bản mới và tài sản thế chấp.
Phòng pháp chế sử dụng JIRA để theo dõi các vấn đề pháp lý và xem xét các yêu cầu hợp đồng từ khắp tổ chức.
Bộ phận cơ sở vật chất sử dụng JIRA để theo dõi và quản lý việc sắp xếp nhân viên mới ở nơi làm việc.
Các nhóm cũng sử dụng Confluence để truyền đạt chiến lược và chính sách. Khi nhóm quảng cáo thực hiện một thay đổi đáng kể cho mô hình bán hàng của mình, họ tạo ra một trang Confluence để xác định các mục tiêu và chỉ số thành công của nó. Biểu mẫu này rất hiệu quả trong công việc mua-bán, nó được sử dụng trong toàn công ty Pandora.

Lợi ích


Atlassian đã trở thành nền tảng quan trọng trong Pandora, cho phép theo dõi công việc và hiển thị chúng trong công ty. Liz Lazich, điều phối viên dự án thiết kế tại Pandora, người không có kinh nghiệm với JIRA trước khi gia nhập công ty.

Lazir, người bắt đầu mỗi ngày với JIRA, xem xét và phổ biến các yêu cầu dịch vụ đến các nhóm và cá nhân khác nhau tại Pandora cho biết."JIRA rất dễ học và sử dụng". "Một thế giới không có JIRA sẽ là thật sự hỗn loạn."

Để tìm hiểu thêm về cách Pandora sắp xếp đội quản lý sản phẩm của mình, hãy xem phần diễn thuyết của Pandora tại Atlassian 2015 Summit.