Home Credit

 


NGÀNH

Tài chính

ĐỊA ĐIỂM

Việt Nam

SẢN PHẨM

Confluence

"Chúng tôi có thể quản lý và lưu hành tài liệu trực tuyến một cách dễ dàng và tất cả các phiên bản tài liệu được lưu trữ tại máy chủ, chúng tôi có thể truy xuất bất cứ khi nào chúng ta muốn hoặc khi có yêu cầu.
Hệ thống của Candylio giúp chúng tôi giảm bớt công việc giấy tờ và lưu trữ dung lượng. Thiết lập hệ thống là một giải pháp lý tưởng cho việc lập tài liệu về HCVN.". --Chị Trần Thị Lan Hương, quản lý chất lượng sản phẩm, Home Credit Việt Nam

Home Credit Vietnam là một trong những nhà cung cấp tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam. Họ đã phát triển thành một doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, nắm bắt các mối quan hệ cho vay thông qua mạng lưới phân phối đa kênh rộng khắp cả nước. Do đó, họ cần xây dựng và hoàn thiện một số chính sách và thủ tục tốt để hỗ trợ yêu cầu kinh doanh và phù hợp với quy định của Chính phủ.

Thử thách

Tất cả các tài liệu nội bộ của Home Credit được yêu cầu và quy định theo quy định của Chính phủ. Tất cả các văn bản pháp quy được soạn thảo và bản thảo được phê duyệt với chữ ký thực. Phải mất khá nhiều thời gian để có được chữ ký cuối cùng cho một bộ hồ sơ và nhân viên cần phải đảm bảo chất lượng công việc, scan tài liệu đã ký và lưu trữ nó.
Số tài liệu tăng lên theo yêu cầu kinh doanh, chúng tôi mong đợi một hệ thống thông minh có thể giúp chúng tôi chấp thuận các yêu cầu trực tuyến và lưu trữ tất cả các phiên bản tài liệu.

Giải pháp

Hệ thống Candylio cung cấp cho chúng tôi một công cụ tuyệt vời để chấp nhận các yêu cầu trực tuyến, chúng tôi có thể quản lý và lưu hành tài liệu trực tuyến một cách dễ dàng và tất cả các phiên bản tài liệu được lưu trữ tại máy chủ, chúng tôi có thể truy xuất bất cứ khi nào chúng ta muốn hoặc khi có yêu cầu.
Hệ thống giúp chúng tôi giảm bớt công việc giấy tờ và lưu trữ dung lượng. Thiết lập hệ thống là một giải pháp lý tưởng cho việc lập tài liệu về HCVN. Chúng tôi hy vọng sẽ sử dụng tất cả các chức năng hữu ích sau đó chúng ta có thể tận dụng hệ thống kinh doanh của chúng tôi.

Lợi ích

Chúng tôi quyết định nâng cấp hệ thống Candylio cung cấp và mở rộng giấy phép người dùng từ 100 lên 250 cho yêu cầu kinh doanh của chúng tôi. Sau khi làm việc được vài năm, chúng tôi đã thấy lợi thế của hệ thống để hỗ trợ chúng tôi quản lý tài liệu. Có nhiều chức năng hữu ích mà chúng ta sử dụng cho các yêu cầu kinh doanh."Cho đến bây giờ, là người dùng và quản trị viên, tôi rất vui khi làm việc với công ty Candylio. Tôi muốn hiểu rõ hơn, chi tiết hơn các chức năng để tôi có thể sử dụng nó để hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn nữa", chị Trần Thị Lan Hương cho biết.