Aeria Games


NGÀNH

Truyền thông và giải trí

QUỐC GIA

Berlin, Đức

SẢN PHẨM

JIRA Core

Confluence

"JIRA rất linh hoạt và cho phép chúng tôi tạo ra luồng công việc phản ánh cách thức hoạt động của mỗi nhóm. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi".-- Radoslaw Orszewski, Quản lý dự án phát triển, Aeria Games


Thử thách

Aeria Games có một điểm mạnh: nó đang phát triển. Nhanh. Nhưng khi công ty càng phát triển và càng nhiều nhóm được thành lập, nhu cầu về cách để quản lý tốt hơn các dự án cũng tăng lên. Chán nản với việc có quá nhiều bảng tin và email, chưa kể đến cách làm việc thiếu quy trình, một giám đốc tiếp thị đã phải nói rằng: "Dừng lại! Có một cách tốt hơn. "

Giải pháp

Giám đốc tiếp thị của Aeria Games đã hợp tác với Radoslaw "Radek" Orszewski, quản trị viên mạng lưới JIRA toàn cầu đồng thời là trưởng nhóm quản lý dự án. Họ đã cùng nhau tập hợp tất cả các nhóm liên quan tham gia vào cuộc hợp liên quan đến quá trình làm việc phức tạp nhất của họ - việc khởi động một dự án. Cuộc họp bao gồm người đứng đầu các quản lý thị trường nội địa, người quản lý kỹ thuật tiếp thị, người quản lý dự án từ Creative Services, người quản lý dự án cho thị trường nội địa của QA, và người quảng cáo tiếp thị. Công việc của họ rất đơn giản: hãy làm cho mọi người làm việc với một quy trình duy nhất trên JIRA để đơn giản hóa quy trình phát hành thông tin và tăng tính minh bạch. Sau một vài buổi tư vấn, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một quy trình làm việc của JIRA.

Lợi ích

Kết quả là họ đã đơn giản hóa và cải tiến quá trình kiểm duyệt và thông tin giữa các nhóm. Trong khi đó, nhóm của Orszewski đã bắt đầu thiết lập JIRA cho các nhóm phi kỹ thuật khác, bao gồm cả bộ phận nhân sự và nhóm phát triển cộng đồng. Các nhóm được khuyến khích tự lập kế hoạch và tạo ra luồng công việc của riêng mình và điều hành các dự án theo cách của họ. "JIRA rất linh hoạt và cho phép chúng tôi tạo luồng công việc phản ánh cách thức hoạt động của mỗi nhóm. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi ", Orszewski nói.