Department of Defense

NGÀNH

Chính phủ

ĐỊA CHỈ

Washington, DC

SẢN PHẢM

JIRA Service Desk

JIRA Software

Confluence

 

 

"Sự khác biệt thật đáng kinh ngạc, năng suất của chúng tôi đã tăng vọt. Tất cả mọi thứ bây giờ có thể được hình dung, sắp xếp và đồng bộ lẫn nhau, và tôi biết những gì mọi người đang làm trong nháy mắt".--Leslie Benito, CIO và giám đốc các dịch vụ kỹ thuật, Defense Media Activity

Một bộ phận của Bộ Quốc phòng, hoạt động truyền thông Quốc phòng (DMA) là đường truyền trực tiếp đến các lực lượng Hoa Kỳ trên toàn thế giới, cung cấp tin tức, thông tin và giải trí trên nhiều nền tảng. Một trong những chương trình quan trọng của nó, Public Web, cung cấp dịch vụ lưu trữ web và quản lý nội dung cho hơn 750 trang web quân sự trên toàn cầu.

Thử thách


Mục tiêu của DMA là mở rộng và tăng khả năng của chương trình Public Web cho Bộ Quốc phòng. Tháng 9 năm 2014, lãnh đạo nhận ra rằng nó sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó với hệ thống hiện tại. Đã có vấn đề và hạn chế với bộ phận hỗ trợ của nó và sự thiếu hòa hợp giữa các hoạt động công nghệ thông tin và đội phát triển phần mềm. Cần tìm một giải pháp duy nhất để giải quyết những vấn đề đó.

Giải pháp


DMA đã sử dụng phần mềm JIRA, JIRA Service Desk, và Confluence để giúp giảm bớt vấn đề cô lập dữ liệu, mở rộng các đường dây truyền thông, tăng cường khả năng tổng hợp, và chuyển DMA sang hoạt động theo chiến dịch tập trung vào đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Lợi ích


Với Atlassian, CIO của DMA Les Benito đã có thể chuyển đổi phòng dịch vụ của Public Web trong vòng năm tuần theo yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Hệ thống mới đã tăng 39% năng suất hoạt động và sự hài lòng của khách hàng 10%, đồng thời tăng cường hợp tác nội bộ.

Benito cho biết: "Sự khác biệt thật đáng kinh ngạc, năng suất của chúng tôi đã tăng vọt. Tất cả mọi thứ bây giờ có thể được hình dung, sắp xếp và đồng bộ lẫn nhau, và tôi biết những gì mọi người đang làm việc trong nháy mắt".

Để tìm hiểu thêm về cách Cơ quan truyền thông quốc phòng đã chuyển đổi dịch vụ web của mình với JIRA và JIRA Service Desk, hãy xem phần diễn thuyết của Leslie Benito tại triển lãm Atlassian 2015 Summit.